Psihologija

Psihologija je znanstvena veda, ki preiskuje um in človekovo vedenje. Gre za zelo široko vedo, ki sestoji iz številnih  vej, kot so športna psihologija, razvojna psihologija, pedagoška psihologija, itd.

Psihologija je tudi veda, ki se ukvarja s posameznikovimi čustvi in mislimi. Psihologi želimo razumeti lastnosti delovanja naših možganov in kako se to kaže v vedenju. Po drugi strani nas zanima tudi to, kako uspešno združiti dve kulturi podjetij ali kateri ljudje so med seboj kompatibilni, drugi pa ne.

Psihologi se od psihiatrov razlikujemo v tem, da nismo študirali na medicinski fakulteti, temveč na filozofski, smer Psihologija. Tako eni kot drugi se načeloma odločamo za dodatno usposabljanje za kakšno smer psihterapije. Psihoterapija je v Sloveniji dokaj nedodelano področje, saj je načeloma lahko psihoterapevt tudi posameznik brez ustrezne izobrazbe, s pomanjkljivim poznavanjem zakonitosti človekove psihe in premalo spoštovanja do posameznikove osebnosti oz. osebnostnih značilnosti. Psihologi imamo vcepljen občutek osebne odgovornosti do svojega klienta in tudi razumemo, da lahko vede in nevede na številne dobre in slabe načine vplivamo nanje.

Psihologija in hipnoza sta zelo kompatibilni smeri, saj obe delujeta spodbudno, obe sta odprti in obljubljata le to, kar zmoreta dokazati.

Hipnoterapija Lalič