Pozitivna samopodoba

Koncept jačanja ega je postal popularen v sedemdesetih. Namen je izboljšava posameznikove pozitivne samopodobe, zaupanja vase, izboljšanja splošnih sposobnosti za soočanje z vsakodnevnimi napori, pa tudi niževanju tesnobnosti in skrbi. Za jačanje ega uporabljamo metode, kot so direktne in indirektne sugestije oz. metafore, časovne progresije in mentalne vaje, hipnotično pogojevanje, itd.

Izboljšanje pozitivnega občutka o sebi in pozitivne samopodobe se je izkazalo za izjemno močno orodje pri številnih vsakodnevnih težavah, kot tudi osnova pri resnejših problemih. Uporablja se kot samostojna terapevtska metoda ali kot dodatek k drugim.

Hipnoterapija Lalič