Hipnoterapija

Hipnoterapija je uporaba hipnoze za izboljšave na različnih področju medicinskih ali psiholoških tegob. Osnova je psihoterapevtsko znanje, ki zahteva stalno usposabljanje in dodatno izobraževanje terapevta.

Za uspešno hipnoterapevtsko delo so pomembne tudi izkušnje in uporaba eklektičnega pristopa, pri katerem se uporabljajo tehnike iz različnih psihoterapevtskih paradigem.

Tako kot smo si ljudje med seboj različni, tako je pomembno uporabljati različne pristope pri reševanju posameznikovih težav. V zadnjem obdobju se tudi pri hipnoterapiji kaže evolucija razvoja v smer uporabe različnih psihoterapevtskih metod dela, ki so v kombinaciji s hipnozo lahko veliko bolj uspešni kot samostojna uporaba le-teh. Pomembno je, da je pristop dela integrativen, eklektično in multidimenzionalno orientiran, kar pomeni, da se uporabljajo številne metode za dinamično in prilagodljivo delo. V praksi zato uporabljam metode, kot so direktno ali nedirektno sugeriranje, metaforične in v uvid usmerjene tehnike, s katerimi poskušamo doseči prilagoditve vedenja oz. psiholoških procesov, percepcij in tudi internih dialogov posameznika.

 

Pristop za hipnoterapevtovo delo je odvisen predvsem od težave, ki posameznika tare. Včasih je dovolj nekaj srečanj z enostavnimi imaginacijami ali sugestijami, včasih pa je potrebno raziskovalno delo in upoštevanje posameznikovih faktorjev iz preteklosti. V tem primeru je potrebno strateško zasnovano kombiniranje tehnik.

Hipnoterapija Lalič