Da! Hipnotične sugestije lahko začasno spremenijo človekovo dojemanje okolice in delovanje čutil. Številne študije dokazujejo, da se med hipnozo spremeni možganska aktivnost in okrvavljenost določenih delov možganov. Dokazano je bilo tudi, da lahko sugestije vplivajo na procesiranje informacij iz okolice, npr. pri bolečini.

Odvisno od človeka. Pogosto se pojavi občutek zaspanosti, oči so kot zlepljene, čutimo tudi zelo prijetno sproščenost. Občutek je zelo podoben tistemu, preden potonemo v spanec. Hipnoza nam le omogoča to, da ta trans poustvarimo, podaljšamo in smiselno usmerimo.

Hipnotizirana je lahko vsaka normalno inteligentna oseba, ki se lahko sprosti in sledi enostavnim navodilom.

Hipnoza ni nevarna, saj ni nič drugega kot usmerjena osredotočenost in je dobro raziskano orodje, ki se uporablja že stotine let. Nevarne so lahko določene metode dela, a le, če jih uporablja nevešč terapevt z malo izkušnjami na kontraindiciranih posameznikih.

Ne, ničesar kar ne bi storili v običajnem, budnem stanju, ne bi storili niti v hipnozi oz. transu. Tekom hipnotičnega procesa boste imeli stalno kontrolo nad dogajanjem. Hipnozo lahko prekinete kadarkoli bi to želeli.

Nič manj kot v običajnem, budnem stanju.

Hipnoterapija je terapevtski proces, pri kateri je izbrana metoda dela hipnoza. Je ciljno orientiran in uporabljen le v okviru tega, kar klient želi. Upoštevajo se koncepti iz drugih psihoterapetvskih apradigem.

Hipnoterapija ni primerna metoda dela za vsakogar. Ne uporabljamo je pri osebah:

  • duševno zaostalih,
  • pod vplivom psihoaktivnih sredstev,
  • psihično prizadetih,
  • epileptikih,
  • osebah s težjimi kardiovaskularnimi boleznimi,
  • psihičnih bolnikih,
  • psihotičnih posameznikih.

To je v veliki meri odvisno od problema in posameznika. Pri nekaterih je za prenehanje kajenja dovolj le eno srečanje, pri nekaterih bo potrebnih deset ali več srečanj. Za raziskovanje in iskanje vira težav v globljih plasteh psihe, eno srečanje ne bo dovolj.

Na prvem srečanju ugotavljamo ali je hipnoza primerna metoda dela za vas, zato je to srečanje tudi brezplačno.

Prvo srečanje traja pribl. uro in pol, vsako nadaljnjo pa po 50 minut. Glede na situacijo se srečanje lahko tudi podaljša.

Prvo srečanje je brezplačno, zatem pa se za ceno dogovorimo popolnoma individualno. Okvirna cena je 50 EUR na srečanje.